Over jongGR

Waarom?

Om zijn werk te kunnen doen maakt de Gezondheidsraad dankbaar gebruik van zijn netwerk bestaande uit zo’n 200 gevestigde wetenschappers op het brede terrein van de volksgezondheid. Echter, ook het perspectief van jonge wetenschappers is waardevol omdat zij dichtbij de praktijk staan en oog hebben voor vernieuwende ontwikkelingen. Via de Jonge Gezondheidsraad (jongGR) wil de Gezondheidsraad jonge wetenschappers een stem geven, zodat zij hun geluid kunnen laten horen aan beleidsmakers en kunnen bijdragen aan het werk van commissies van de Gezondheidsraad.

Wie?

Het jongGR netwerk bestaat uit bevlogen jonge wetenschappers die geïnteresseerd zijn in het vertalen van wetenschappelijke ontwikkelingen op het brede terrein van volksgezondheid naar opties voor beleid. De vereisten voor lidmaatschap zijn dat je maximaal 10 jaar geleden gepromoveerd bent, of bezig bent aan een promotie. Ook jonge beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS kunnen lid worden van het netwerk.

Wat?

De leden van het netwerk discussiëren over beleidsrelevante wetenschappelijke ontwikkelingen op verschillende terreinen van de gezondheidszorg. JongGR organiseert thematische bijeenkomsten waarbij wetenschappers in contact komen met beleidsambtenaren, zoals symposia en de reeks ‘Beleid voor dummies’. Daarnaast worden jongGR leden betrokken bij het werk van commissies van de Gezondheidsraad. Zo kan in een workshop een adviesvraag worden besproken, of bij een consultatie het perspectief van jonge wetenschappers verzameld worden, ten behoeve van een lopend adviestraject.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd en wil je op de hoogte worden gehouden? Hou dan dit platform in de gaten of volg ons op Twitter (@jongGR) Ook kan je je via LinkedIn aanmelden voor de virtuele kaartenbak van jongGR. Als je aan de voorwaarden voor lidmaatschap voldoet, kun je je hier aanmelden voor het discussieplatform.